Projekt Sdružení místních samospráv

"MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů"

 

Na území MAS Bystřička byl zrealizován od 1. 10. 2014 do 30. 11. 2015 projekt nesoucí s název„MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů“. Nositelem projektu bylo Sdružení místních samospráv v ČR (SMS ČR), které obdrželo finanční podporu z Evropského sociálního fondu (ESF) v rámci Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ). Místní akční skupina Bystřička se stala partnerem.

Smyslem projektu bylo podpořit spolupráci obcí a zvýšit kvalitu a efektivitu výkonu veřejné správy s využitím platforem MAS. SMS ČR vydefinovalo 5 prioritních oblastí, z níž MAS Bystřička vybrala na základě strategie 3 a přidala jednu vlastní oblast.

Šlo o níže uvedená témata: 

 1. Regionální školství            
 2. Doprava a veřejná dopravní obslužnost
 3. Protipovodňová opatření a krizové řízení
 4. Odpadové hospodářství
 5. Agenda zaměstnanosti
 6. Podpora cestovního ruchu

 Během projektu vznikl následující dokumenty: 

 • Studie současného stavu výkonu veřejné správy s návrhy možností jejího efektivnějšího výkonu formou spolupráce.
 • Zásobník dobré praxe tj. Kuchařka otevřených nápadů ČR a EU nazvaná Jak se vám líbí náš venkov?
 • Strategie spolupráce obcí na platformě MAS Bystřička.
 • Pakty o spolupráci a partnerství uzavřené regionu MAS Bystřička.
 • Koncepční návrh legislativních řešení.

 Více informací o projektu „MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů“.

 

 

Během realizace projektu proběhla níže uvedená setkání:


 

EVROPSKÉ FONDY A MAS (PODRUHÉ) A POLOPATĚ 


bann-mas 

Ve čtvrtek 8. října 2015 se uskutečnil workshop a konference projektu SMS ČR „MAS jako nástroj spolupráce obcí“. Akce se konala v Regionálním centru Olomouc na Jeremenkově ulici.

Program naleznete zde.

 

 


  2. KULATÝ STŮL SMS EChÚ

Na území MAS Bystřička proběhl v rámci projektu SMS EChÚ 2. kulatý stůl, který se konal 10. října 2015 v kapli Olivovy dětské léčebny v Říčanech.
Starostům obcí byla představena nově vzniklá  „Strategie spolupráce obcí“ na platformě MAS Říčansko (SSO-MAS) a společně odsouhlasili Pakt o spolupráci obcí.

Podívejte se, co se řešilo na 2. kulatém stolu. Podrobné informace naleznete v zápisu.

Pozvánku s programem naleznete zde.

Zápis z 2. kulatého stolu ze dne 10. září 2015. 

Prezentace SMS Echú z MAS Bystřička

SMS-EChÚ – Efektivní chod úřadů (zkratka pro projekt „MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů“)

 


 1. KULATÝ STŮL SMS EChÚ

Na území MAS Bystřička proběhl v rámci projektu SMS EChÚ 1. kulatý stůl, který se konal 24. února 2015 v zasedací místnosti Městského úřadu ve Velké Bystřici.

Starostům byly prezentovány dosavadní výsledky projektu s následnou diskusí o úrovni spolupráce obcí na území MAS Bystřička.

Prezentaci projektu SMS EChÚ a zápis si můžete prohlédnout níže.

Pozvánku s programem naleznete zde.

Zápis_z_1. kulatého_stolu SMS EChÚ.

 


polopate

EVROPSKÉ FONDY PO LOPATĚ

Setkání starostů obcí

Místní akční skupina Bystřička společně se Sdružením místních samospráv ČR aktivně pracují na projektu „MAS JAKO NÁSTROJ SPOLUPRÁCE OBCÍ“, proto uspořádali setkání starostů s názvem „Evropské fondy po lopatě“, které proběhlo ve čtvrtek 22. ledna 2015 v prostorách Slovanského domu v Olomouci.

V příjemné atmosféře zaznělo moře zkratek i pravidel např. MAS, CLLD, Leader, IPRÚ, ITI, IROP, OPZ. Tyto zkratky s sebou přináší operační programy, ze kterých zanedlouho bude moci i náš region MAS Bystřička čerpat finanční prostředky nového programovacího období a zvelebovat naše obce. Jak již sám název projektu napovídá, zvláštní pozornost byla věnována místním akčním skupinám a jejich přínosu v oblasti spolupráce obcí. 

Přednášejícími byli: Ing. Radím Sršeň, Ph.D., místopředseda SMS ČR, Mgr. Tomáš Chmela, tajemník SMS ČR, Ing. Lucie Krumpholcová z Ministerstva zemědělství, dále zástupce rezortu MMR, Bc. Markéta Dvořáková z MAS Brdy- Vltava a další. 

Pozvánka s programem „Evropské fondy po lopatě“.

  


 

Více informací o Sdružení místních samospráv Česká republika


Sdružení místních samospráv ČR (SMS ČR)

Sdružení místních samospráv ČR představuje silnou a odvážnou apolitickou profesní organizací hájící zájmy obcí, městysů, a měst na principech demokracie, vzájemného solidárního přístupu a rovnosti všech členů s cílem soustavně usilovat o důstojné, soběstačné a nediskriminační postavení obcí městysů a měst v systému veřejné správy. Sdružení místních samospráv ČR bylo založeno v lednu roku 2008 a v současnosti čítá 1069 obcí a měst v Komoře obcí a 12 neziskových subjektů v Komoře organizací. V drtivé většině se jedná o členy se zájmem o rozvoj venkova či o spolupráci měst s venkovským prostorem. Sdružení místních samospráv je členěno do 13 krajských organizací. Starostové v krajích si sami hájí svá práva i zájmy. Všechny obce sdružení tvoří členství, které svá stanoviska prosazuje vůči ústřední státní správě i parlamentu. Členem se může stát každá obec či město, která souhlasí s našimi principy. Podmínkou vstupu je souhlas obecního zastupitelstva.

 Motto SMS ČR:
„Náš stát nezbohatne, pokud jeho obce zchudnou!“

 

Více informací o Sdružení místních samospráv ČR:

Poslání a cíle SMS ČR.

Všechny informační zpravodaje SMS ČR nejen pro starosty obcí.

Přeji si dostávat novinky SMS ČR formou e-mailu. Registrace zdarma.

Informace pro členy SMS ČR.

Chci se stát členem SMS ČR.

Kontakt

MAS Bystřička, o.p.s.
Zámecké náměstí 79
783 53 Velká Bystřice
janisova@masbystricka.cz

Kontakty

Území
mas23.jpg

Mas Bystřička