Domašov nad Bystřicí

internetová prezentace: www.domasovnadbystrici.cz

Obec Domašov nad Bystřicí se nachází ve východní části Olomouckého kraje v údolí řeky Bystřice, podél které vede železniční trať z Olomouce přes Krnov do Opavy. Od krajského města Olomouc je vzdálena 25 km a leží v Domašovské vrchovině, která je podcelkem pohoří Nízký Jeseník. Obec sousedí s druhým největším vojenským újezdem v České republice Libavou.  

Poprvé je Domašov zaznamenán v listině z roku 1269, kde náleží dómskému děkanovi Budislavovi z Olomouce. Domašov byl důležitým střediskem na cestě z Olomouce do Slezska. Ze středověku se zde zachovaly zbytky tvrze na skalnatém ostrohu nedaleko kostela nad cestou směrem ke hřbitovu. Obyvatelé se tehdy zabývali hornictvím a zpracováním železné rudy. V pozdější době převládá zemědělství a řemeslná výroba.

V současnosti se jedná o malou obec zemědělského charakteru s velkým rozvojovým potenciálem jednak především  turistického ruchu, podnikání i bydlení. Spádovou oblastí z pohledu pracovních příležitostí je Mariánské Údolí, Šternberk, Olomouc a Moravský Beroun. Velmi dobrá dopravní obslužnost s Olomoucí je železniční dopravou a  autobusy směr Šternberk.

V obci je mateřská škola, pošta, výborně zásobený obchod s potravinami a se smíšeným zbožím. Z infrastruktury vyniká skupinový vodovod sloužící i pro okolní obce Jívová, Hraničné Petrovice a Horní Loděnice.

 Pro návštěvníky je lákadlem řada zajímavých míst: Jediná vesnická stavba významného architekta Leopolda Bauera stojící nad vlakovým nádražím. Památník Černý kříž s odpočívadlem a tabulí připomínající 250. výročí bitvy u Domašova a Guntramovic,která zachránila Olomouc a Moravu před Prusy. Nedaleko památníku se nachází rozvodí Baltického a Černého moře. Obec je výchozím bodem turisticky atraktivního území Přírodního parku Údolí Bystřice zřízeného v roce 1995. V okolí se nachází řada přírodních a kulturně historických zajímavostí. 

Kontakt

MAS Bystřička, o.p.s.
Zámecké náměstí 79
783 53 Velká Bystřice
janisova@masbystricka.cz

Kontakty

Území
mas23.jpg

Mas Bystřička