Jívová

internetová prezentace :   www.jivova.cz

Obec Jívová je založena v oblasti Nízkého Jeseníku na jedné ze zdejších vyvýšenin, severně od vrcholu hory Jedová, v prostoru na severovýchod od Olomouce a východně od nejbližšího města Šternberk. Jívovské náměstí je položeno ve výšce zhruba 580 m n.m.. Katastr obce má  více než 1520 hektarů. V současnosti má obec 588 obyvatel.

     První písemná zmínka o obci  pochází z roku 1220. První znak Jívové byl zobrazen na pečetidle z roku 1542 a jeho otisk je zachován na listině z roku 1547, kdy ves patřila kartuziánskému klášteru v Olomouci. Jívová byla  roku 1581 povýšena Rudolfem II. na městečko, dostala zároveň nový kruhový znak s hrdým označením SIGIL DER STAT GIBAV (pečeť města Jívové).

     V současnosti v obci působí několik zájmových a sportovních spolků, které jsou hnacím motorem společenského života v obci. Obec je vyhledávanou turistickou a cyklistickou destinací. Přes naší obec vedou treninkové trasy cyklistů,   cyklistické  závody včetně mezinárodního závodu  CZECH CYKLING TOUR. V zimním období je okolí obce pro svůj členitý terén vyhledáváno běžkaři.

     Turisté  mohou navštívit kostel sv. Bartoloměje, který je významnou kulturní památkou, nebo pozůstatky hradu Tepenec, který založil Karel IV. Dále to je Socha sv. Floriana s dvěma postranními postavami sv. Jana z Boha a sv. Jana Nepomuckého z roku 1867. Kamenný kříž se sousoším Kalvárie a sochami Panny Marie a Jana Evangelisty na náměstí je datován k roku 1836. Kvalitní pohostinství v obci zajišťuje Masný krám. 

 

Kontakt

MAS Bystřička, o.p.s.
Zámecké náměstí 79
783 53 Velká Bystřice
janisova@masbystricka.cz

Kontakty

Území
mas23.jpg

Mas Bystřička