Mateřská centra - společnou cestou naproti rodině a dětem

Rádi bychom Vám, našim občanům, představili nový projekt spolupráce, který bude realizován v průběhu roku 2013. Byl připraven ve spolupráci s MAS Region HANÁ, která je našim dlouhodobým a nejbližším partnerem.

Snahou je podpořit rodiny s dětmi napříč dvěma regiony a to prostřednictvím mateřských a rodinných center a připravit tak do budoucna fungující zázemí pro využití volného času v obou regionech a vzájemnou spoluprací docílit lepší organizaci a zkvalitnněí služeb v této oblasti na území obou MAS.

Celý projekt pomáhá sbližovat a podporovat komunikaci mezi obcemi a také napomáhá spolupráci mezi jednotlivými orgamizacemi, které pracují s rodinami a dětmi, a to formou vzájemného předávání zkušeností i dovedností a podpory nově vzniklých či teprve vznikajících organizací, s cílem navodit vědomí soudržnosti mezi obyvateli obcí i regionů.

Na našem území je do projektu zapojeno fungující Mateřské centrum Bublinka z Velké Bystřice a nově vzniknou rodinná centra v Hlubočkách a Bukovanech. Součástí výdajů bude vybavení, respektive dovybavení center, ale především série kurzů pro pracovníky center i pro širokou veřejnost.

Věříme, že tento projekt nalezne ohlas u široké veřejnosti, samozřejmě především u rodin s dětmi.

Vaše MAS

 

Otevření nového rodinného centra Broučci v Hlubočkách

Dne 18.dubna 2013 bude slavnostně otevřeno rodinné centrum Broučci v Hlubočkách, které bylo vybudováno díky našemu projektu. Den otevřených dveří se koná v době od 13.00 do 18.00 hod. Srdečně jsou zváni všechny děti, rodiče, prarodiče i veřejnost.

Otevření centra Broučci-pozvánka.jpg

 

Otevření nového rodinného centra Broučci v Hlubočkách

A díky projektu máme na našem území další rodinné centrum: v Bukovanech ! Rádi bychom Vás pozvali na 31. května 2013, kdy v době od 15:00 do 18:00 hod. proběhne slavnostní otevření spojené se dnem otevřených dveří.

RC Bukovany otevření - pozvánka.docx

 

Kontakt

MAS Bystřička, o.p.s.
Zámecké náměstí 79
783 53 Velká Bystřice
janisova@masbystricka.cz

Kontakty

Území
mas23.jpg

Mas Bystřička