10. Výzva

 

Popis výzvy:

10. Výzva k předkládání projektů bude vyhlášena v nejbližší době, a to pro Fiche 1, 3 a 4. Předběžná alokace je 2.000.000,- Kč. Příjem žádostí proběhne v termínu 3.1 - 21.1.2013.

Informace pro zpracování projektu:

1) Vyplňte řádně a dle skutečnosti formulář žádosti o dotaci. V základní verzi se zobrazuje pouze jedna strana, po vyplnění tohoto listu se vygenerují další strany, dle zvolené Fiche, jednotlivých opatření, druhu žadatele, atd.

2) při výběru termínu žádosti o proplacení uvádějte jako nejbližší termín září 2013

3) Žádost o dotaci doručte v elektronické podobě, povinné přílohy v tištěné podobě, vždy ve dvou vydáních - jejich seznam naleznete v příslušné Fichi). Pro MAS stačí od každé přílohy vždy prostá kopie, pro SZIF originál, úředně ověřená kopie či prostí kopie, rozhodují instrukce v příslušné Fichi.

4) Pokud jsou součástí projektu stavební práce, je nutné doložit vyjádření stavebného úřadu, že není třeba stavební povolení, ohlášku ani jiné řízení stavebního úřadu. Pokud úřad stavební řízení vyžaduje, musí být doloženo k žádosti. Stavební povolení musí být v době podání žádosti o dotaci pravomocné a platné, další podrobnosti naleznete ve Fichi.

5) Od této výzvy jsou ve všech vyhlášených Fichích vyloučeny jako žadatelé akciové společnosti s listinnými akciemi na majitele a dále subjekt, jehož struktura je s akciovou společností s listinnými akciemi na majitele jakkoliv spjata, a to i prostřednictvím více subjektů.

6) Se stavebními pracemi souvisí nově vyžadovaná příloha žádosti, položkový rozpočet, na jehož základě bude moci výběrová komise MAS posoudit, zda není rozpočet pro tyto práce uměle navýšen.

Další stručné informace naleznete v dokumentu nazvaném Informace pro žadatele a důrazně doporučujeme zájemcům do dotaci prozkoumat i Metodiku pro tvorbu Fichí a Pravidla pro opatření IV.1.2.

Dokumenty ke stažení:

Text 10. Výzvy

Informace pro žadatele

Pravidla pro opatření IV.1.1..pdf

Pravidla pro opatření IV.1.2..pdf

Metodika pro tvorbu Fichí od 18.kola.pdf

Formulář žádosti o dotaci

Instruktážní list k žádosti o dotaci

Fiche 1 pro 10. Výzvu.pdf

Fiche 3 pro 10. Výzvu.pdf

Fiche 4 pro 10. Výzvu.pdf

Čestné prohlášení o zařazení do kategorie podniků

Pravidla pro transparentnost výběru projektů

Manuál pro výběrovou komisi

 

Seznam přijatých žádostí

Dne 21.1.2013 v 16.00 hodin a byl ukončen příjem žádostí v 10. Výzvě. Celkem bylo podáno 12 žádostí, z toho tři ve Fichi 1, dvě ve Fichi 3 a šest ve Fichi 4. Souhrn požadované dotace činí 2.454.503,- Kč, maximální alokace pro 10. Výzvu pak 2.000.000,- Kč. Nyní probíhá administrativní kontrola a kontrola přijatelnosti a 19. února zasedne výběrová komise k hodnocení projektů, spojenému s veřejnou prezentací projektů. V příloze naleznete přehled přijatých projektů:

Přehled projektů přijatých v 10. Výzvě

 

Prezentace projektů a zasedání  výběrové komise MAS

V úterý 19. února 2013 proběhlo od 15.00 v zasedací místnosti Městského úřadu ve Velké Bystřici jednání výběrové komise spojené s veřejnou prezentací projektů 10. Výzvy MAS Bystřička, o.p.s. Celkem své projekty představilo 11 žadatelů. Po ukončení prezentace přistoupila výběrová komise k samotnému posouzení projektů. Zápis z jednání komise naleznete zde:

Zápis z jednání hodnotící komise 10. Výzva

Kontakt

MAS Bystřička, o.p.s.
Zámecké náměstí 79
783 53 Velká Bystřice
janisova@masbystricka.cz

Kontakty

Území
mas23.jpg

Mas Bystřička