Akce

Vzdělávací akce

Informativní schůzka úspěšných žadatelů z 2. Výzvy

V úterý 17.02.2009 proběhla v zasedací místnosti Městského úřadu ve Velké Bystřici informativní schůzka pro žadatele o dotaci z 2. výzvy k předkládání projektů. Žadatelé byli pozváni na základě výsledků ze zasedání Výběrové komise MAS Bystřička, o.p.s., konaného 3.2.2009. Úspěšní žadatelé byli seznámeni s dalším postupem při realizaci projektů a následné administrativě. Při sestavování podkladů pro tuto schůzku jsme použili zkušenosti z 1. výzvy a současně zpřesněných údajů, poskytnutých ze SZIF.

3.3.2009

Seminář pro žadatele o dotace z 2. Výzvy

Dne 11.11.2008 v 16.30 hod. se uskutečnil na Městském úřadě ve Velké Bystřici Seminář pro žadatele o dotace z 2. Výzvy MAS Bystřička, o.p.s. Výzva se týká FICHE 1 - ROZVOJ ZEMĚDĚLSKÝCH PODNIKŮ, FICHE 4 - PODPORA PODNIKÁNÍ V REGIONU A FICHE 6 - PŘIDÁVÁNÍ HODNOTY ZEMĚDĚLSKÝM A POTRAVINÁŘSKÝM PRODUKTŮM.  Přednášející - manažerka Petra Janišová a ředitel Ing. Zbyněk Müller seznámili žadatele s postupem při zpracování žádostí a s nároky na administrativu.

3.3.2009

Informativní schůzka úspěšných žadatelů z 1. Výzvy

Ve čtvrtek 16.10.2008 proběhla v zasedací místnosti Městského úřadu ve Velké Bystřici informativní schůzka pro žadatele o dotaci z 1. výzvy k předkládání projektů. Žadatelé byli pozváni na základě výsledků ze zasedání Výběrové komise MAS Bystřička, o.p.s., konaného 13.10.2008. Úspěšní žadatelé byli seznámeni s dalším postupem při realizaci projektů a následné administrativě.

3.3.2009

Mikroregionální vzdělávací a poznávací seminář

Ve dnech 2.10. - 4.10.2008 uspořádal Mikroregion Bystřička třídenní vzdělávací a poznávací seminář, při kterém členové Mikroregionu navštívili úspěšně realizované projekty spřátelených MAS v Horní Lidči a v Mikulově. Mezi výborně zpracované projekty patří například Sportovně turistický areál v Horní Lidči spojený s relaxačním centrem, Česko - Slovenské regionální informační a společenské středisko Hornolidečska, rekonstrukce areálu Mateřské školy v obci Lidečko, spojená s výstavbou kuchyně, jídelny a školní tělocvičny, čistírna odpadních vod v Lidečku, stavební úpravy prostoru středu obce Francova Lhota a řada dalších inspirativních projektů.

9.1.2009

Seminář pro žadatele ze strukturálních fondů EU a z programu LEADER

Dne 12.9.2008 proběhl v prostorách hotelu Zámek ve Velké Bystřici vzdělávací seminář nazvaný Potřebné znalosti při zakládání podniků a možnosti podnikání na venkově. Pořádající agenturou byl BM Region, o.p.s., přednášejícím Ing. Zbyněk Müller. Účastníci se dozvěděli o možnostech získání dotací ze strukturálních fondů EU a z programu LEADER.

6.1.2009

Seminář pro žadatele o dotace z 1. Výzvy

Dne 5.8.2008 proběhl v prostorách hotelu Zámek ve Velké Bystřici Seminář pro žadatele o dotace z 1. výzvy k předkládání projektů v souladu s SPL LEADER Regionu Bystřička a s pravidly PRV, Osa IV. LEADER. Přednášejícím byl Ing. Zbyněk Müller, ředitel MAS Bystřička, o.p.s. Zúčastnilo se 41 potenciálních žadatelů, kteří se dozvěděli podrobnosti týkající se vyhlašovaných Fichí, postup při zpracování projektů a nároky na administrativu.

5.1.2009

 

Kontakt

MAS Bystřička, o.p.s.
Zámecké náměstí 79
783 53 Velká Bystřice
janisova@masbystricka.cz

Kontakty

Území
mas23.jpg

Mas Bystřička