Realizované projekty

Přehled realizovaných projektů

Projekty realizované z programu LEADER

Obec Tršice
Název projektu: Bezdrátový rozhlas s digitálním kódováním s možností napojení na zadávací pracoviště IZS

Obec Doloplazy
Název projektu: Vyřešení akustiky v sále kulturního domu

SK Bukovany
Název projektu: Zřízení hřiště pro plážový volejbal

Hanácký národopisný soubor Olešnica Doloplazy
Název projektu: Rekonstrukce a pořízení krojového vybavení a ozvučení

Tělovýchovná jednota Tršice
Název projektu: Oplocení sportovního areálu a vybudování dětského koutku

Český kynologický svaz Velká Bystřice
Název projektu: Zlepšení podmínek pro volnočasové aktivity občanů Regionu Bystřička

Fotbalový klub Přáslavice
Název projektu: Zpevnění plochy okolo víceúčelového hřiště v Přáslavicích betonovou dlažbou

Kynologický klub Bystrovany
Název projektu: Rekonstrukce zázemí kynologického klubu Bystrovany

Orel Jednota Velká Bystřice
Název projektu: Komplexní vybavení multifunkčního sálu orlovny

Sportovní klub Velká Bystřice
Název projektu: Zkvalitnění zázemí sportovního areálu SK Velká Bystřice

Obec Hlubočky
Název projektu: Dokončení úprav okolí asfaltového hřiště Hlubočky- Mariánské Údolí

Fotbalový klub Hlubočky
Název projektu: Rekonstrukce areálu FK

Obec Bystrovany
Název projektu: Rekonstrukce sportovního hřiště u základní školy- modernizace

Sportovní klub Hvězda Město Libavá
Název projektu: Zkvalitnění sportovních podmínek pro občany Města Libavá

Hana Lexová
Název projektu: Modernizace a rekonstrukce prodejny smíšeného zboží v obci Doloplazy

Václav Hlaváček
Název projektu: Rekonstrukce prodejny ve Velké Bystřici

Jan Miklík - STOLÁŘSTVÍ
Název projektu: Ekologické zpracování odpadu z dřevařské výroby

Martin Zbořil - STOLÁŘSTVÍ
Název projektu: Dřevěné brikety jako obnovitelný zdroj energie

Obec Svésedlice
Název projektu: Projekt obnovy areálu kulturního domu

Obec Hlubočky
Název projektu: Parkovací stání - odstavná plocha u zdravotního střediska

TJ Sokol Doloplazy
Název projektu: Rekonstrukce objektu šaten a klubovny

Výběr z projektů - zaměření na "evropské" dotační programy

Sdružení obcí Mikroregionu Bystřička, partner Sdružení CEPAK - Morava
Název projektu: Operační program Rozvoj lidských zdrojů - PODPORA NOVÝCH FOREM ZAMĚSTNÁVÁNÍ A VYTVÁŘENÍ NOVÝCH PRACOVNÍCH MÍST V MIKROREGIONU BYSTŘIČKA

Agrospol Velká Bystřice s.r.o.
Název projektu: Operační program Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství - OBNOVA STROJOVÉHO PARKU POŘÍZENÍM TRAKTORU O VÝKONU 100 kW, OBNOVA STROJOVÉHO PARKU, STROJE PRO SKLIZEŇ, POSKLIZŇOVOU ÚPRAVU CHMELE

HORIZONT, s.r.o.
Název projektu: Program SAPARD - VÝSTAVBA OBJEKTU PRODEJNY KVĚTIN

HORIZONT, s.r.o.
Název projektu: Grantové schéma SROP - PROPAGACE ARBORETA HORIZONT

Miloš PETR
Název projektu: Program SAPARD - OBNOVA VARNY BÝVALÉHO PIVOVARU, PAMÁTKY

Obce Hlubočky, Tršice, Přáslavice
Název projektu: SROP - INTERNETY V OBCÍCH MIKROREGIONU

Sdružení obcí Mikroregionu Bystřička
Název projektu: Grantové schéma SROP - PREZENTAČNÍ MATERIÁLY MIKROREGIONU BYSTŘIČKA

SSOK a Olomoucký kraj
Název projektu: Regionální operační program NUTS II. Střední Morava - SILINICE III/4432 VELKÁ BYSTŘICE - PRŮTAH

SSOK a Olomoucký kraj
Název projektu: Regionální operační program NUTS II. Střední Morava - REKONSTRUKCE SILNICE II/437 LIPNÍK - PŘÁSLAVICE

Město Velká Bystřice
Název projektu: SROP - KULTURNĚ SPOLEČENSKÉ ZÁZEMÍ PRO SPOLKY A VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ ORGANIZACE V HISTORICKÝCH PROSTORÁCH RADNICE MĚSTA VELKÁ BYSTŘICE

Město Velká Bystřice
Název projektu: SROP - BEZDRÁTOVÝ INTERNET V ČÁSTI MIKROREGIONU BYSTŘIČKA

Město Velká Bystřice
Název projektu: Program PHARE 2003, II. část - KOMUNIKACE V ULICI PIVOVARSKÁ LÁVKA A PARKOVIŠTĚ

SKI AREÁL HLUBOČKY, spol. s r.o.
Název projektu: Grantové schéma SROP - ROZVOJ SKI AREÁLU HLUBOČKY

SKI AREÁL HLUBOČKY, spol. s r.o.
Název projektu: Grantové schéma SROP - PREZENTACE LYŽAŘSKÉHO AREÁLU HLUBOČKY

Město Velká Bystřice
Název projektu: Regionální operační program NUTS II. Střední Morava - Cyklostezka VB - Hlubočky, zpřístupnění údolí Bystřice pro cyklistickou dopravu

Obec Přáslavice
Název projektu: Regionální operační program NUTS II. Střední Morava - Obec Přáslavice, Cyklostezka Přáslavice- Daskabát- Velký Újezd

Město Velká Bystřice
Název projektu: Regionální operační program NUTS II. Střední Morava - CENTRUM MĚSTA VELKÁ BYSTŘICE - OŽIVENÍ ZÁMECKÉHO AREÁLU

Obec Bystrovany
Název projektu: Regionální operační program NUTS II. Střední Morava - REVITALIZACE VEŘEJNÝCH PLOCH, NÁVES JESENIOVA, OBEC BYSTROVANY

Mikroregion Bystřička
Název projektu: Program rozvoje venkova ČR pro období 2007 - 2013 - VZDĚLÁVÁNÍ A INFORMOVÁNÍ

Obec Svésedlice
Název projektu: Program rozvoje venkova ČR pro období 2007 - 2013 - REKONSTRUKCE MK, OSVĚTLENÍ A OZELENĚNÍ CENTRA OBCE

Obec Přáslavice
Název projektu: Operační program Životní prostředí - SBĚRNÝ DVŮR PŘÁSLAVICE

 

Kontakt

MAS Bystřička, o.p.s.
Zámecké náměstí 79
783 53 Velká Bystřice
janisova@masbystricka.cz

Kontakty

Území
mas23.jpg

Mas Bystřička