Přehled schválených projektů

Zde jsou uvedeny pouze projekty, které byly výběrovou komisí MAS doporučeny ke spolufinancování a Státním zemědělským intervenčním fondem následně schváleny.

 

1. Výzva  -  příjem žádostí 18.8. - 5.9.2008

název projektu žadatel rozpočet
Bezdrátový rozhlas s digitálním kódováním s
možností napojení na zadávací pracoviště IZS

Obec Tršice


504 977

Vyřešení akustiky v sále kulturního domu

Obec Doloplazy

353 500

Zřízení hřiště pro plážový volejbal

SK Bukovany

453 000

Rekonstrukce a pořízení krojového vybavení a ozvučení

Hanácký národopisný soubor
Olešnica Doloplazy295 000

Oplocení sportovního areálu a vybudování dětského koutku


Tělovýchovná jednota Tršice


270 767

Zlepšení podmínek pro volnočasové aktivity občanů Regionu Bystřička

Český kynologický svaz Velká Bystřice


255 234

Zpevnění plochy okolo víceúčelového hřiště v Přáslavicích betonovou dlažbou


Fotbalový klub Přáslavice


600 000

Rekonstrukce zázemí kynologického klubu Bystrovany

Kynologický klub Bystrovany

331 016

Komplexní vybavení multifunkčního sálu orlovny

Orel Jednota Velká Bystřice

385 121

Zkvalitnění zázemí sportovního areálu SK Velká Bystřice


Sportovní klub Velká Bystřice


685 000

Dokončení úprav okolí asfaltového hřiště Hlubočky- Mariánské Údolí


Obec Hlubočky


230 000

Rekonstrukce areálu FK

Fotbalový klub Hlubočky

423 000

Rekonstrukce sportovního hřiště u základní školy- modernizace


Obec Bystrovany


462 573

Zkvalitnění sportovních podmínek pro občany Města Libavá

Sportovní klub Hvězda Město Libavá


330 132

 

2. Výzva  -   příjem žádostí 18.11. - 5.12.2008

název projektu žadatel rozpočet
Centrum zakázkové tvorby tiskovin

Jana Bordovská

470 050

Modernizace sušící technologie na chmel

Agrospol Velká Bystřice

920 346

Modernizace a rekonstrukce prodejny smíšeného zboží v obci Doloplazy


Hana Lexová


296 337
Rekonstrukce prodejny ve Velké Bystřici

Václav Hlaváček

127 537

Vybudování pastevního areálu ve znevýhodněné oblasti (LFA)

Jan Sochůrek

316 113

Inovace strojní technologie výrobny dřevěných oken

Ing. Pavel Slepica

589 050

Ekologické zpracování odpadu z dřevařské výroby

Jan Miklík - STOLÁŘSTVÍ


353 002

Dřevěné brikety jako obnovitelný zdroj energie

Martin Zbořil - STOLÁŘSTVÍ


177 310

 

3. Výzva  -   příjem žádostí 24.8. - 11.9.2009

název projektu žadatel rozpočet
Budiž světlo

Obec Tršice

815 101

Oprava místních komunikací - chodníky

Obec Doloplazy

593 215

Projekt obnovy areálu kulturního domu

Obec Svésedlice

529 491

Dětský koutek v Přáslavicích

Obec Přáslavice

583 100

Rekonstrukce areálu FK Hlubočky - II. Etapa

Fotbalový klub Hlubočky

420 000

Parkovací stání - odstavná plocha u zdravotního střediska

Obec Hlubočky

1 025 917

Zlepšení podmínek pro aktivní a zdravý způsob
trávení volného času občany regionu Bystřička

Tenisový klub
Hlubočky, o.s.


2 101 220

Veřejný rozhlas v obci Bystrovany

Obec Bystrovany

485 270

Zlepšení zázemí ve sportovním areálu
SK Velká Bystřice - II. etapa

Sportovní klub
Velká Bystřice


690 000

Rekonstrukce objektu šaten a klubovny

TJ Sokol Doloplazy

584 346

 

4. Výzva  -   příjem žádostí 16.11. - 7.12.2009

název projektu žadatel rozpočet
Rozšíření prodejny potravin Luční č.p. 503, Hlubočky

Radomír Pajer

299 940

Modernizace a rozvoj podnikání malé provozovny

SOŠKA-TRUHLÁŘSTVÍ s.r.o.

226 518

Rozšíření autodílny

Dušan Teplý

292 775

Zkvalitnění a rozšíření zázemí stavební firmy

Smětal s.r.o.

231 103

Rozvoj podnikání v obci Bukovany – rozšíření nabídky

Možíš Petr

199 664

 

5. Výzva  -   příjem žádostí 19.4. - 7.5.2010

název projektu žadatel rozpočet
Lepší cesty pro obec

Obec Svésedlice

1 035 015

Rekonstrukce schodů Na Výsluní

Obec Hlubočky

219 291

Snížení energetické náročnosti školní jídelny

Obec Tršice

1 106 605

Dokončení Sportovně rekreačního a vzdělávacího areálu

Bystrovany

Obec Bystrovany

449 489

Našim dětem pro radost

Obec Doloplazy

424 874

Zkvalitnění zázemí areálu FK Hlubočky

Fotbalový klub Hlubočky

634 500

STAVEBNÍ OPRAVY A ÚPRAVY HYGIENICKÝCH ZAŘÍZENÍ

MASARYKOVA ZŠ VELKÁ BYSTŘICE – I.ETAPA

Město Velká Bystřice


1 121 433

Výměna oken budovy obecního úřadu Bukovany

Obec Bukovany

600 300

 

6. Výzva  -   příjem žádostí 22.11. - 12.12.2010

název projektu žadatel rozpočet
Rekonstrukce střechy zemědělské provozovny

Jaroslava Smékalová

87 978

Modernizace sušící technologie na chmel II

Agrospol Velká Bystřice

416 760

Modernizace vybavení palírny – rozšíření podnikatelských možností


Petr Smékal


121 800
Rozšíření stávající provozovny pedikúry a nabídky poskytovaných služeb

Marcela Vydrová

208 446

Rozvoj podnikání v obci Bukovany – rozšíření nabídky služeb

Nickl stavby s.r.o.

98 118

Strojní vybavení pro dřevozpracující dílnu – rozšíření nabídky služeb

Ing. Zbyněk Bajer

298 500

Rozvoj společnosti BLAKE CZ, s.r.o. nákupem stavebních strojů a stavební techniky

BLAKE CZ s.r.o.


297 000

 

7. Výzva  -   příjem žádostí 26.4. - 16.5.2011

název projektu žadatel rozpočet

Zajištění víceúčelového využití klubovny KK pro širší okruh

občanů, spolků a škol Regionu Bystřička

Český kynologický svaz,

ZO 015 Velká Bystřice

408 929

Rekonstrukce zázemí kynologického klubu Bystrovany

– II.Etapa

Kynologický klub

Bystrovany, ZO č.20504

382 700

Rekonstrukce sokolovny ve Velké Bystřici

Tělocvičná jednota

Sokol Velká Bystřice

292 365

Zlepšení zázemí ve sportovní areálu SK Velká

Bystřice – III.etapa

Sportovní klub

Velká Bystřice

686 139

Modernizace vybavení hasičské zbrojnice

Sbor dobrovolných

hasičů Hlubočky

247 001

Rekonstrukce oplocení fotbalového hřiště

SK Bukovany o.s.

233 711

Rekonstrukce povrchu na hřišti v Bystrovanech

Obec Bystrovany

262 200

Vacanovický poklad

Obec Tršice

394 688

Úprava boční kaple kostela stětí sv. Jana Křtitele

ve Velké Bystřici

Římskokatolická farnost

Velká Bystřice


143 992

Šetrnější a bezpečnější elektroinstalace farního

kostela v Doloplazích

Římskokatolická

farnost Doloplazy

229 870

Kostel Narození Panny Marie – modernizace

systému věžních hodin

Římskokatolická

farnost Tršice

170 000

Kontakt

MAS Bystřička, o.p.s.
Zámecké náměstí 79
783 53 Velká Bystřice
janisova@masbystricka.cz

Kontakty

Území
mas23.jpg

Mas Bystřička