1. Výzva

Popis výzvy:
V červenci 2008 byla vyhlášena 1. Výzva k předkládání projektů pro žadatele ve Fichi 2 a Fichi 5 s termínem příjmu žádostí od 18.8.2008 do 5.9.2008. Celková suma dotace pro tuto Výzvu činí 4.831.373,- Kč 

Dokumenty ke stažení

1.Vyzva.pdf
--------------------------------------------------------------------------------
 
FICHE 2.pdf
--------------------------------------------------------------------------------
 
FICHE 5.pdf
--------------------------------------------------------------------------------
 
Žádost o dotaci 1. Výzva.pdf
--------------------------------------------------------------------------------
 
Instruktážní list k vyplnění žádosti.pdf
--------------------------------------------------------------------------------
 
Pravidla pro opatření IV.1.2.pdf
--------------------------------------------------------------------------------
 
Hlášení o změnách.pdf
--------------------------------------------------------------------------------
 
Soupiska účetních dokladů.pdf
--------------------------------------------------------------------------------
 
Instruktážní list k vyplnění soupisky.pdf
--------------------------------------------------------------------------------
 
Žádost o proplacení.pdf
--------------------------------------------------------------------------------
 
Instrukt. list k žádosti o propl..pdf
--------------------------------------------------------------------------------

Zasedání výběrové komise MAS Bystřička, o.p.s.

Dne 13.10.2008 zasedla výběrová komise MAS k prezentaci projektů a k jejich hodnocení. Seznam doporučených projektů 1. Výzvy nalezenete v rubrice Schválené projekty. Z celkového počtu 16 žadatelů bylo schváleno 15 jejich projektů, jeden byl výběrovou komisí MAS určen jako náhradník, a to z důvodu nejnižšího počtu přidělených bodů.

Schůzka úspěšných žadatelů

Dne 16.10.2008 proběhla v zasedací místnosti Městského úřadu ve Velké Bystřici informativní schůzka pro úspěšné žadatele 1. Výzvy. Žadatelé byli seznámeni s metodickým postupem a časovým harmonogramem administrace v průběhu realizace svých projektů.

Administrativní kontrola na RO SZIF Olomouc

V průběhu administrativní kontroly projektů předložených v rámci 1. Výzvy došlo k vyřazení jednoho z uchazečů - Farnosti Velká Bystřice, a to z důvodu neuznání výdajů projektu jako způsobilých.

Schválení žádostí o dotaci z opatření IV.1.2. PRV ze strany SZIF

Dne 26.2.2009 byl na webových stránkách SZIF zveřejněn seznam schválených žádostí o dotaci z opatření IV.1.2. v rámci 5. kola příjmu žádostí PRV, tzn. z naší 1. Výzvy. Úplný seznam naleznete zde:
http://www.szif.cz/irj/go/km/docs/apa_anon/cs/zpravy/eafrd/1235717662249.pdf

Shrnutí 1. Výzvy

Všech 14 projektů 1. Výzvy je již zrealizováno, byly podány žádosti o proplacení a všechny požadované dotace byly vyplaceny v plné výši. Žadatelé jsou nyní povinni dodržet pětiletou lhůtu udržitelnosti projektu.
 

 

Kontakt

MAS Bystřička, o.p.s.
Zámecké náměstí 79
783 53 Velká Bystřice
janisova@masbystricka.cz

Kontakty

Území
mas23.jpg

Mas Bystřička