Představení regionu

Území obecně prospěšné společnosti Bystřička pokrývá území o rozloze 201,54 km2 a nachází se severovýchodně od krajského města Olomouce. Území Bystřičky tvoří těchto 15 obcí:

 • Bukovany
 • Bystrovany
 • Daskabát
 • Doloplazy
 • Domašov nad Bystřicí
 • Hlubočky
 • Jívová
 • Moravský Beroun
 • Mrsklesy
 • Norberčany
 • Přáslavice
 • Svésedlice
 • Tršice
 • Velká Bystřice
 • Velký Újezd

Bystřička je regionem střední velikosti a řadí se mezi středně velké existující mikroregiony Olomouckého kraje. Mezi logické souvislosti, proč tento mikroregion vznikl, patří nejen geografická blízkost, ale i spojení kulturními, historickými tradicemi a také společnými problémy. Právě možnost operativnějšího a schůdnějšího řešení těchto problémů, efektivnějšího čerpání finančních prostředků ze státního rozpočtu a z fondů Evropské unie, byl jedním z impulsů k jeho založení.

MAS Bystřička pokrývá území 15 obcí s více než 20-ti tisíci obyvateli. Největší obcí podle počtu obyvatel je obec Hlubočky se 4252 obyvateli, následuje Moravský Beroun s 3118 obyvateli, Velká Bystřice s 3161 obyvateli, naopak nejmenší je obec Svésedlice se 189 obyvateli.

 

Mapa NUTS

 

Kontakt

MAS Bystřička, o.p.s.
Zámecké náměstí 79
783 53 Velká Bystřice
janisova@masbystricka.cz

Kontakty

Území
mas23.jpg

Mas Bystřička