Základní informace

 

Místní akční skupina: Bystřička, o.p.s.
Právní forma místní akční skupiny: Obecně prospěšná společnost
Statutární zástupce: František Zatloukal
ředitel společnosti
Sídlo: Zámecké náměstí 79, 783 53 Velká Bystřice
Kraj: Olomoucký
NUTS 2: Střední Morava
IČ: 26882035
Rozloha v km2 201,54 km2
Počet obyvatel celkem 20 651

 

Jedná se o údaj k 31.12.2013 - za poslední uzavřený kalendářní rok (dle údajů ČSÚ)

 

 

MAPA ÚZEMNÍ PŮSOBNOSTI MAS Bystřička

Kontakt

MAS Bystřička, o.p.s.
Zámecké náměstí 79
783 53 Velká Bystřice
janisova@masbystricka.cz

Kontakty

Území
mas23.jpg

Mas Bystřička