Aktuality


Cílem projektu "Realizace SCLLD MAS Bystřička" je podpora strategie Komunitně vedeného místního rozvoje pro programové období 2014 - 2020 na území MAS Bystřička. Součástí projektu jsou aktivity spojené s realizací strategie CLLD. Výstupem projektu bude 9 zrealizovaných výzev a 30 uskutečněných aktivit pro aktéry v území (semináře, workshopy, konference). Na projekt je poskytována podpora z EU prostřednictvím Ministerstva pro místní rozvoj. 

IROP_CZ_RO_B_C RGB.jpg

 

Projekty spolupráce

Datum konání: 27. 6. 2011

Naše organizace, Bystřička, o.p.s., zpracovala společně s partnerskými MAS během uplynulých měsíců dva projekty spolupráce, a to za vydatné účasti spolků, obcí a dalších neziskových organizací našeho regionu.
Oba projekty byly v pátek 24.6.2011 zaregistrovány na Centrálním pracovišti SZIF v Praze. Jedná se o jeden projekt národní spolupráce a jeden projekt mezinárodní spolupráce.
V národním projektu je našim partnerem MAS Region HANÁ a cílem je podpora společenského a kulturního života v obou partnerských regionech, nastartování vzájemné spolupráce. Projekt v sobě zahrnuje investiční část (nákup vybavení podporujícího spolkovou činnost) a neinvestiční část (uspořádání řady akcí, včetně populárního geocachingu).
Do mezinárodního projektu jsou kromě naší MAS zapojeni další dva partněři - opět MAS Region HANÁ a slovenská MAS Požitavie-Širočina. V rámci projektu budou podpořeny aktivity týkající se kulturního dědictví, lidových řemesel, umění, amatérských divadel a folklóru.
Během následujících měsíců proběhne administrativní kontrola projektů, veřejná obhajoba v Praze a následně hodnocení a výběr. Pokud dojde ke schváleí našich žádostí, realizace bude následovat v letech 2012 - 2013.Pozvánka na akci

Datum konání: 10. 5. 2011

Ovčácký den - plakát.jpg
Jménem chovatele ovcí, pana Sochůrka, si Vás dovolujeme pozvat na již tradiční "Ovčácký den Olomouckého kraje". Akce se bude konat v Hlubočkách v sobotu 21.5.2011 od 10.00. Návštěvníci uvidí mnoho zajímavostí spojených s ovečkami, mohou ochutnat speciality a k poslechu a tanci zahraje skupina Heřmánci.
Pozvánku naleznete v příloze.
Kontakt

MAS Bystřička, o.p.s.
Zámecké náměstí 79
783 53 Velká Bystřice
janisova@masbystricka.cz

Kontakty

Území
mas23.jpg

Mas Bystřička