Aktuality


Cílem projektu "Realizace SCLLD MAS Bystřička" je podpora strategie Komunitně vedeného místního rozvoje pro programové období 2014 - 2020 na území MAS Bystřička. Součástí projektu jsou aktivity spojené s realizací strategie CLLD. Výstupem projektu bude 9 zrealizovaných výzev a 30 uskutečněných aktivit pro aktéry v území (semináře, workshopy, konference). Na projekt je poskytována podpora z EU prostřednictvím Ministerstva pro místní rozvoj. 

IROP_CZ_RO_B_C RGB.jpg

 

Vzdělávací seminář pro úspěšné žadatele 9. Výzvy

Datum konání: 26. 7. 2012

Dne 26. července od 16.30 hod. se uskutečnil ve Velké Bystřici seminář pro úspěšné žadatele 9. Výzvy. Školení se zúčastnilo celkem osm osob z pěti organizací. Zbývající žadatelé svou nepřítomnost omluvili a dostaví se v náhradním termínu.
Účastníci se na semináři dozvěděli další postup potřebný pro úspěšnou realizaci projektů, administrativní náležitosti a časový harmonogram aktivit.

Pozvánka na vzdělávací seminář - 9. Výzva.docSetkání národů pod Černou věží

Datum konání: 20. 7. 2012

Vážení návštěvníci našich stránek,

opět si vás jménem MAS dovoluji pozvat na další z aktivit pořádaných v rámci mezinárodního projektu spolupráce s názvem "Spojují nás tradice".
V sobotu 21.července 2012 od 13.00 hod. proběhne v Drahanovicích folklórní přehlídka s názvem Setkání národů pod Černou věží. Během bohatého programu budete mít možnost poznat tradiční tance i hudbu z Moravy a Slovenska.

Všichni zájemci jsou opravdu srdečně zváni a podrobnější informace naleznete v plakátku v příloze.

Vaše MAS

Pozvánka na Setkání národů pod Černou věžíDoporučené žádosti o dotaci 15.kola příjmu žádostí v opatření zaměřeném na projekty spolup

Datum konání: 1. 7. 2012

MAS Bystřička, o.p.s. spolu s partnerskou MAS Region HANÁ o.s. připravila pro 15.kolo příjmu žádostí další projekt spolupráce zaměřený na podporu rodin prostřednictvím rodinných a mateřských center.
Začátkem června proběhla prezentace projektů na MZE v Praze a následně samotné hodnocení projektů.
Z celkového počtu 41 projektů bylo doporučeno k podpoře 30 žádostí. Mezi vybranými projekty je i náš, s názvem " Společnou cestou naproti rodině a dětem". Před realizací projektu v roce 2013 budete podrobně seznámeni s jeho náplní a s možnostmi zapojit se do plánovaných aktivit.

Zde najdete oficiální informace ze SZIF:

http://www.szif.cz/irj/portal/anonymous/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fzpravy%2Feafrd%2Fosa4%2F2%2F1340170035959.pdfHodnocení 9. Výzvy

Datum konání: 14. 6. 2012

Ve středu 13.6.2012 proběhlo na Městském úřadu ve Velké Bystřici hodnocení projektů 9. Výzvy. Samotnému bodování projektů předcházela veřejná prezentace projektů před výběrovou komisí MAS. Z celkového počtu 14 žadatelů se k obhajobě dostavilo 12.

Po ukončení hodnocení seřadila výběrová komise projekty sestupně dle počtu získaných bodů a to v každé fichi samostatně. Celkový požadavek na dotace v 9. Výzvě byl bohužel oproti alokaci dvojnásobný, proto bylo doporučeno ke spolufinancování pouze 8 projektů ze 14.

Kompletní výsledky hodnocení naleznete v příloze.

Zápis z jednání výběrové komiseDílna tradičních řemesel dovedností a umění

Datum konání: 11. 6. 2012

Vážení návštěvníci našich stránek,

dovoluji si vás jménem MAS pozvat na další z aktivit pořádaných v rámci mezinárodního projektu spolupráce s názvem "Spojují nás tradice".
Ve dnech 14.-17.června 2012 proběhne v prostorách zámku v Náměšti na Hané Dílna tradičních řemesel, dovedností a umění s řemeslníky a umělci z Moravy a Slovenska. Čtvrtek a pátek bude určen především pro školy, víkendové dny pro širokou veřejnost. Všichni návštěvníci si mohou zdarma vyzkoušet řadu tradičních dovedností, od malování kraslic, přes kovářské práce, výrobky z kůže, paličkování a výrobu bižuterie, až po výrobu a malování dřevěných hraček a řadu dalších činností.

Všichni zájemci jsou opravdu srdečně zváni a podrobnější informace naleznete v plakátku v příloze.

Vaše MAS

Plakátek dílnaVeřejná prezentace projektů

Datum konání: 5. 6. 2012

Ve středu 13.června 2012 proběhne od 15.00 prezentace projektů přijatých v 9. Výzvě, spojená s hodnocením projektů výběrovou komisí MAS. Prezentace i hodnocení se uskuteční v zasedací místnosti Městského úřadu ve Velké Bystřici.Theatrování

Datum konání: 1. 6. 2012

Vážení návštevníci našich stránek,

ať už žijete na území MAS Bystřička, nebo kdekoliv jinde, velice rádi bychom vás pozvali na divadelní víkend, který se koná v rámci realizace mezinárodního projektu spolupráce s názvem "Spojují nás tradice". Od 9.6 do 10.6. budeme hostit naše partnery z Regionu HANÁ a ze Slovenské MAS Požitavie - Širočina. Divadelní představení proběhnou v sobotu 9.června ve třech obcích - v Daskabátě, Doloplazích a Přáslavicích, vždy od 17.00 hod.

Všechna představení můžeme vřele doporučit a moc rádi vás jako diváky přivítáme.

V příloze naleznete leták, na němž jsou uvedeny další podrobnosti.

Vaše MAS

TheatrováníUkončení příjmu žádostí

Datum konání: 25. 5. 2012

Dne 22.května 2012 v 16.00 hodin byl ukončen příjem žádostí v 9. Výzvě. Celkem bylo přijato 14 žádostí, z toho dvě žádosti ve Fichi 2, deset žádostí ve Fichi 5 a dvě žádosti ve Fichi 7. Celková výše požadované dotace činí 5.527.020,- Kč, maximální alokace pro 9. Výzvu pak 2.926.193,- Kč.
V příloze naleznete přehled přijatých žádostí.

Přehled projektů přijatých v 9. VýzvěVyhlášení 9. Výzvy

Datum konání: 30. 4. 2012

Dne 30.4.2012 byla vyhlášena 9. Výzva Bystřičky, o.p.s., určená pro žadatele ve Fichích 2, 5 a 7. Bližší informace nalezenete v přiloženém dokumentu výzvy.
Všichni zájemci se mohou s dotazy obracet na manažera MAS, případně se mohou přihlásit na seminář pořádaný 10. května ve Velké Bystřici. Pozvánku naleznete v příloze.

Další informace k výzvě, stejně jako formulář žádosti a pravidla pro žadatele, jsou umístěny v rubrice Dotace - 9. Výzva.

9._Vyzva.pdf
Pozvánka na vzdělávací seminář - 9. Výzva[1].pdfPříprava 9. Výzvy

Datum konání: 22. 4. 2012

Vážení zájemci o dotaci,

na květen 2012 připravujeme příjem žádostí v 9. Výzvě MAS Bystřička, o.p.s. Již tradičně budou v jarním termínu podpořeny projekty obcí, spolků i fyzických osob, zaměřené na obecní infrastrukturu, neziskové organizace a obnovu kulturního dědictví: Fiche 2 - Obnova a rozvoj vesnic, infrastruktury, 5 - Rozvoj obcí, občanská infrastruktura a 7 - Kulturní dědictví. Ve výzvě bude rozděleno do 3 mil. Kč, přesnější informace o výši alokací a termínu příjmu žádostí budou známy až při oficiálním zveřejnění výzvy.

Prosíme potenciální žadatele, aby již kontaktovali manažera MAS a započali přípravu projektů.

Petra Janišová
tel: 724 588 832
e-mail: janisova@masbystricka.cz
Kontakt

MAS Bystřička, o.p.s.
Zámecké náměstí 79
783 53 Velká Bystřice
janisova@masbystricka.cz

Kontakty

Území
mas23.jpg

Mas Bystřička