Aktuality


Cílem projektu "Realizace SCLLD MAS Bystřička" je podpora strategie Komunitně vedeného místního rozvoje pro programové období 2014 - 2020 na území MAS Bystřička. Součástí projektu jsou aktivity spojené s realizací strategie CLLD. Výstupem projektu bude 9 zrealizovaných výzev a 30 uskutečněných aktivit pro aktéry v území (semináře, workshopy, konference). Na projekt je poskytována podpora z EU prostřednictvím Ministerstva pro místní rozvoj. 

IROP_CZ_RO_B_C RGB.jpg

 

Zasedání výběrové komise

Datum konání: 31. 1. 2013

Dne 19.února 2013 proběhne v zasedací místnosti Městského úřadu ve Velké Bystřici zasedání výběrové komise v souvislosti s hodnocením projektů 10. Výzvy. Prezentace projektů proběhne od 15.00 hod. Jedná se o tzv. "podnikatelskou výzvu" pro zemědělce, mikropodniky a podnikatele v cestovním ruchu a mezi žadatele bude rozděleno maximálně 2 mil. Kč.Ukončení příjmu žádostí v 10. Výzvě

Datum konání: 22. 1. 2013

Dne 21.1.2013 v 16.00 hodin byl ukončen příjem žádostí v 10. Výzvě. Celkem bylo přijato 11 žádostí, z toho tři žádosti ve Fichi 1, dvě žádosti ve Fichi 3 a šest žádostí ve Fichi 4. Celková výše požadované dotace činí 2.454.503,- Kč, maximální alokace pro 10. Výzvu pak 2.000.000,- Kč.
V příloze naleznete přehled přijatých žádostí.

Přehled přijatých projektůSpolečnou cestou naproti rodině a dětem - Miniškolka

Datum konání: 28. 12. 2012

Rádi bychom Vám, našim občanům, představili nový projekt spolupráce, který bude realizován v průběhu roku 2013. Je realizován ve spolupráci s MAS Region HANÁ, která je našim dlouhodobým a nejbližším partnerem.
Snahou je podpořit rodiny s dětmi napříč dvěma regiony a to prostřednictvím mateřských a rodinných center a připravit tak do budoucna fungující zázemí pro využití volného času v obou regionech a vzájemnou spoluprací docílit lepší organizaci a zkvalitnění služeb v této oblasti na území obou MAS.
Celý projekt pomáhá sbližovat a podporovat komunikaci mezi obcemi a také napomáhá spolupráci mezi jednotlivými organizacemi, které pracují s rodinami s dětmi a to formou vzájemného předávání zkušeností i dovedností a podpory nově vzniklých či teprve vznikajícíh organizací s cílem navodit vědomí soudržnosti mezi obyvateli obcí i regionů.
Na našem území je do projektu zapojeno fungující Mateřské centrum Bublinka z Velké Bystřice a nově vzniknou rodinná centra v Hlubočkách a Bukovanech. Součástí výdajů bude vybavení, respektive dovybavení center, ale především série kurzů pro pracovníky center i pro širokou veřejnost.
První z aktivit projektu, Adaptační program Miniškolka, proběhne v mateřském centru ve Velké Bystřici již od 15. ledna do konce března 2013. Miniškolka je speciální adaptační program určený rodinám s dětmi od 2,5 let. Tento program bude probíhat 1x týdně 3 hodiny po dobu 12 týdnů, tj. celkem 3 měsíční běh pro omezený počet účastníků (cca 10 dětí), to vše pod dohledem lektora. Kurz je sice předběžně naplněn, ovšem je možné se přihlásit na pozici náhradníka. Přihlášku naleznete v příloze a vyplněnou zasílejte paní Dohnalové na adresu edd.doh@seznam.cz, případně se můžete přihlásit ústně na tel. 604 970 277.
Věříme, že tento projekt nalezne ohlas u široké veřejnosti, samozřejmě především u rodin s dětmi.

Vaše MAS

Přihláška MiniškolkaVyhlášení 10. Výzvy

Datum konání: 18. 12. 2012

Vážení podnikatelé našeho území,

Bystřička, o.p.s. vyhlašuje svou 10. Výzvu k předkládání žádostí o dotaci v souladu se Strategickým plánem Leader a s pravidly Programu rozvoje venkova. Tato výzva je zaměřena na podnikatelskou sféru, je možné podávat žádosti ve Fichi 1 Rozvoj zemědělských podniků, Fichi 3 Podpora cestovního ruchu a Fichi 4 Rozvoj podnikání v regionu. Příjem žádostí proběhne v termínu 3.-21.1.2013, vždy v době od 8.00 do 16.00 hodin. Doporučujeme předchozí telefonickou domluvu na čísle 724 588 832. Veškeré informace k výzvě naleznete v rubrice Dotace - 10. Výzva.

Sekretariát MAS

10.Výzva.docSchválení Fichí

Datum konání: 12. 12. 2012

Vážení žadatelé,

dne 11.12.2013 byla Státním zemědělským intervenčním fondem schválena nová podoba Fiche 1 Rozvoj zemědělských podniků, Fiche 3 Podpora cestovního ruchu a Fiche 4 Podpora podnikání v regionu pro 10. Výzvu. V příloze naleznete definitivní podobu Fichí, dokument výzvy bude schválen v nejbližších dnech a ihned poté zveřejněn.

Sekretariát MAS

Fiche 1
Fiche 3
Fiche 4Vzdělávací seminář

Datum konání: 3. 12. 2012

Vážení zájemci o dotaci,

vzhledem k blížícímu se vyhlášení 10. Výzvy příjmu žádosti je připraven seminář pro potenciální žadatele. Během akce získají účastníci základní informace o dotačním programu rozvoje venkova a především o podmínkách pro podání žádosti a hlavní zásady pro zpracování projektu a povinných příloh.
Seminář proběhne 11.prosince od 16.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu ve Velké Bystřici.

Pozvánku naleznete v příloze.

Petra Janišová
Manažer MAS Bystřička, o.p.s.

Pozvánka na vzdělávací seminář - 10. Výzva.docPutovní výstava umění a řemesel

Datum konání: 15. 11. 2012

Vážení čtenáři,

rádi bychom vás pozvali na poslední akci mezinárodního projektu spolupráce Spojují nás tradice. V pátek 16.listopadu bude zahájeno putování výstavy řemesel a umění s názvem "Srdcem a rukama" na území naší MAS. Prvním místem vystavení bude Dům pokojného stáří sv. Anny ve Velké Bystřici, a to každý den v době od 10.00 do 17.00, až do 22.listopadu. Z Velké Bystřice se expozice přesune do Kulturního domu v Doloplazích, kde bude vystavena v termínu 23.11. - 28.11., vždy v době od 14.00 do 18.00 hod. Po Doloplazích budou mít možnost výstavu shlédnout i občané a návštěvníci Libavé. Zde bude výstava otevřena pro veřejnost 30.11. - 5.12., vždy od 8.00 do 17.00. Dalším místem zastavení bude obec Mrsklesy, v termínu 7. - 12.12., v době od 10.00 do 17.00 a posledním výstavním místem na našem území budou Tršice, kde bude výstava pobývat nejdéle - 14. - 31.12, od 12.00 do 17.00
Shlédnout můžete tradiční lidové výrobky Hané i z okolí slovenské Nitry - lidové kroje, hanácký svatební koláč, proutěné košíky, dřevořezbářské i kovářské práce, vyšívané a háčkované výtvory, kraslice a v neposlední řadě i současnou malbu a fotografie.
Všichni návštěvníci jsou srdečně zváni.

Vaše MAS Bystřička

PLAKÁT REMESLA VELKÁ BYSTRICE.jpg
PLAKÁT REMESLA doloplazy.jpgVýběrové řízení MAS Střední Haná

Upozornění pro všechny zájemce !

Místní akční skupina Střední Haná vypisuje výběrové řízení na pozici manažera společnosti. Vítez výběrového řízení bude zastávat funkci po odcházející manažerce a v jeho kompetenci bude řízení dotační činnosti společnosti, příprava strategických dokumentů, zajištění veškeré administrativy, atd.

Bližší informace naleznete v dokumentu v příloze.

Výběrové_řízení.docxPříprava 10. Výzvy

MAS Bystřička, o.p.s. připravuje k vyhlášení další výzvu k předkládání žádostí o dotaci, v pořadí již 10. V návrhu je tradiční podoba zimní výzvy, tedy vyhlášení Fiche 1 - Rozvoj zemědělských podniků, Fiche 3 - Podpora cestovního ruchu a Fiche 4 - Podpora podnikání v regionu. Celková předběžná alokace bude cca 2 mil. Kč a žádosti budou přijímány na začátku ledna 2013.

Do konce roku proběhne školení pro potenciální žadatele, ovšem zájemci se mohou již nyní hlásit ke konzultaci se svými projektovými náměty, a to Petře Janišové na tel. 724 588 832 nebo na mailu: janisova@masbystricka.cz.

Veškeré podrobnosti výzvy včetně souvisejících dokumentů budou zveřejněny ihned po jejich schválení vedením MAS a Státním zemědělským intervenčním fondem (SZIF).Divadelní víkend - Theatrování

Datum konání: 3. 8. 2012

Vážení návštevníci našich stránek,

velice rádi bychom vás opět pozvali na další divadelní víkend pořádaný v rámci mazinárodního projektu spolupráce s názvem "Spojují nás tradice". V sobotu 18.srpna budou na našem území divadelní soubory partnerských regionů - Regionu HANÁ a ze slovenské MAS Požitavie - Širočina. Skvělá divadelní představení pro dospělé máte možnost shlédnout od 14.00 hod. ve Velké Bystřici a od 17.00 v Bystrovanech a opět ve Velké Bystřici. Nezapomínáme ani na dětské diváky, pro které bude od 15.00 hod. připraveno loutkové představení v Hlubočkách Na Letním.

Všechna představení můžeme vřele doporučit a moc rádi vás jako diváky přivítáme, vstup je vždy zdarma.

V příloze naleznete leták, na němž jsou uvedeny další podrobnosti.

Vaše MAS

Divadelní víkend
Kontakt

MAS Bystřička, o.p.s.
Zámecké náměstí 79
783 53 Velká Bystřice
janisova@masbystricka.cz

Kontakty

Území
mas23.jpg

Mas Bystřička