Aktuality


Cílem projektu "Realizace SCLLD MAS Bystřička" je podpora strategie Komunitně vedeného místního rozvoje pro programové období 2014 - 2020 na území MAS Bystřička. Součástí projektu jsou aktivity spojené s realizací strategie CLLD. Výstupem projektu bude 9 zrealizovaných výzev a 30 uskutečněných aktivit pro aktéry v území (semináře, workshopy, konference). Na projekt je poskytována podpora z EU prostřednictvím Ministerstva pro místní rozvoj. 

IROP_CZ_RO_B_C RGB.jpg

 

Výsledky hodnocení 11. Výzvy

Datum konání: 24. 5. 2013

Dne 23. května 2013 proběhlo od 15.00 hod. zasedání výběrové komise MAS na Městském úřadě ve Velké Bystřici. Účelem jednání byla veřejná prezentace projektů 11. Výzvy a jejich následné hodnocení. Celkem bylo představeno 11 projektů z neziskové sféry a po hodnocení bylo doporučeno k podpoře šest projektů. Sedm žádostí nemůže být podpořeno z důvodu nedostatku finančních prostředků.
V příloze naleznete seznam vybraných projektů a zápis z jednání výběrové komise MAS.

Seznam vybraných žádostí pro web[1].pdf
Zápis z jednání hodnotící komise 11. Výzva.pdfZasedání výběrové komise

Datum konání: 9. 5. 2013

Dne 23.5.2013 zasedne výběrová komise MAS k hodnocení žádostí 11. Výzvy. Zasedání započne v 15.00 veřejnou obhajobou projektů a následovat bude samotné hodnocení. Bude se posuzovat 13 přijatých žádostí se zaměřením na neziskovou sféru a celkem bude rozděleno cca 3 mil. Kč.Ukončení příjmu žádostí v 11. Výzvě

Datum konání: 8. 5. 2013

Dne 7.5.2013 v 16.00 hodin byl ukončen příjem žádostí v 11. Výzvě. Celkem bylo přijato 13 žádostí, z toho jedna žádosti ve Fichi 2, osm žádosti ve Fichi 5 a čtyři žádosti ve Fichi 7. Celková výše požadované dotace činí 5.054.112,- Kč, maximální alokace pro 11. Výzvu pak 3.087.318,- Kč.
V příloze naleznete přehled přijatých žádostí.

Přehled projektů přijatých v 11.výzvě- po opravě.pdfPozvánka na divadelní představení

Datum konání: 25. 4. 2013

Vážení návštěvníci,

s velkou radostí vás všechny chceme pozvat na divadelní představení Lakomá Barka, které v rámci projektu Společnou cestou naproti rodině a dětem, odehraje divadelní soubor Rodinného centra Bukovany. Představení hry Jana Wericha proběhne v sobotu 27.dubna od 18.00 v bukovanském sále U Čubrdů.

Plakátek naleznete v příloze.

plakát lakomá barka.pdfVyhlášení 11. Výzvy

Datum konání: 15. 4. 2013

Dovolujeme si oznámit všem potenciálním žadatelům vyhlášení 11. Výzvy k předkládání projektů v souladu se Strategickým plánem Leader. Výzva je určená pro Fiche 2, 5 a 7 a rozděleno v ní bude celkem 3.087.318,- Kč. Příjem žádostí proběhne v termínu 17.dubna - 7. května 2013, vždy v době od 8.00 do 16.00. Apelujeme na případné zájemce, aby neprodleně kontaktovali kancelář MAS a zahájili přípravu svých projektů.
V případě zájmu o osobní konzultaci prosíme o předchozí sjednání schůzky telefonicky (724 588 832) nebo elektronickou poštou (janisova@masbystricka.cz).
V příloze naleznete text Výzvy a veškeré další informace a dokumenty v rubrice Dotace - 11. Výzva

11. VýzvaOtevření mateřského centra Broučci v Hlubočkách

Datum konání: 9. 4. 2013

Milí rodiče, prarodiče a především děti,

ve čtvrtek 18. dubna 2013 bude otevřeno nové mateřské centrum Broučci v Hlubočkách - Mariánském údolí, na Olomoucké ulici 355, což je budova základní školy. Centrum bylo zřízeno díky projektu spolupráce MAS Bystřička - "Společnou cestou naproti rodině a dětem", velké zásluhy má obec Hlubočky a především by Broučci nevznikli bez zapojení místních maminek, které zajišťovaly samotnou realizaci. Centrum můžete poprvé navštívit během slavnostního zahájení v době od 13.00 do 18.00.
V nejbližší době zde budou realizovány i tvořivé dílny pro děti a rodiče, které jsou také zařazeny do výše zmíněného projektu, a další aktivity na sebe nenechají dlouho čekat. Podrobnější informace naleznete na stránkách www.brouccimu.estranky.cz

zahajení broučci hotovo.jpgTvořivé dílny

Datum konání: 20. 3. 2013

Vážení návštěvníci našich stránek,

srdečně vás všechny zveme na dvě z aktivit projektu spolupráce zaměřeného na mateřská centra, s názvem "Společnou cestou naproti rodině a dětem". Tentokrát se jedná o Tvořivé dílny, pořádané 20.března od 9.30 do 12.00 hod. v sídle mateřského centra Bublinka ve Velké Bystřici a 28. března od 16.30 do 19.00 hod., taktéž v Bublince, na adrese Zámecké náměstí 775, Velká Bystřice.

Vaše MAS11. Výzva

Datum konání: 14. 3. 2013

Vážení obyvatelé našeho regionu,

na přelom dubna a května je předběžně plánována 11. Výzva, tentokrát tzv. nezisková, určená pro obce, spolky a dále pro žadatele zvelebující kulturní dědictví. Konkrétně budou do této výzvy zařazeny fiche 2, 5 a 7, v současnosti probíhá dolaďování jejich podoby. Připravovaná výzva bude poslední v tomto plánovacím období a rozděleny budou cca 3 mil. Kč.

Všichni zájemci o konkrétní informace k zamýšeným projektům se mohou hlásit na adrese: janisova@masbystricka.czSeminář pro úspěšné žadatele 10. Výzvy

Datum konání: 3. 3. 2013

Rádi bychom pozvali všechny zájemce na Seminář pro úspěšné žadatele, primárně určený pro žadatele 10. Výzvy, ovšem zúčastnit se může široká veřejnost. Seminář proběhne v úterý 12. března od 16.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu ve Velké Bystřici a účastníci se dozví nejdůležitější informace o samotné realizaci projektů, o nezbytné administraci a o možných úskalích, která je mohou v následujících měsících čekat.
Prosíme všechny zájemce o účast, aby se z kapacitních důvodů předem nahlásili mailem na adresu: janisova@masbystricka.cz.

Pozvánka na vzdělávací seminář - 10. Výzva[1].docVýsledky hodnocení 10. Výzvy

Datum konání: 21. 2. 2013

Dne 19. února 2013 proběhlo od 15.00 hod. zasedání výběrové komise MAS na Městském úřadě ve Velké Bystřici. Účelem jednání byla veřejná prezentace projektů a jejich následné hodnocení. Celkem bylo představeno 11 projektů z podnikatelských oborů a po hodnocení bylo doporučeno k podpoře devět projektů. Dvě žádosti nemohou být podpořeny z důvodu nedostatku finančních prostředků.
V příloze naleznete seznam vybraných projektů a zápis z jednání výběrové komise MAS.

Seznam vybr. žádostí 10.Výzva web[2].pdf
Zápis z jednání hodnotící komise 10. Výzva - web[2].pdf
Kontakt

MAS Bystřička, o.p.s.
Zámecké náměstí 79
783 53 Velká Bystřice
janisova@masbystricka.cz

Kontakty

Území
mas23.jpg

Mas Bystřička